WhatsUp Gold

WhatsUp Gold zapewnia pełny wgląd w stan i wydajność urządzeń sieciowych i serwerów w chmurze lub lokalnie. Twój zespół IT uzyska kontrolę i zautomatyzowaną rozdzielczość, co pozwoli na:

  • znajdowanie i naprawę problemów zanim wpłyną na użytkowników

  • zautomatyzowanie odnajdowania, mapowania, monitorowania i ostrzegania, inwentaryzację i raportowanie